Kategorier
Flytt

Flyttfirmor ökar sin omsättning

Att man i dagsläget kan se en stor expansion av både befolkning och övrig tillväxt – affärer, bostäder, butiker, köpcentrum, skolor etc – i Stockholm är något som gjort en något bortglömd bransch väldigt lönsam. Nämligen en flyttfirma. Det som händer i Stockholm är nämligen att man har en väldigt extrem situation gällande bostäder och där främst hyresmarknaden är den stora boven i dramat; eller bristen på sådana snarare. Det som skett är att staden tillåtit väldigt många ombildningar av hyresbostäder och samtidigt inte byggt några nya lägenheter – något som gjort att det istället skapats en väldig marknad för andra-, tredje-, fjärde- och i vissa fall till och med femtehandskontrakt.

Det är tyvärr så att det ofta blir de fattiga som tvingas använda sig av denna marknad – de som har råd köper sin egen bostad och problemet med att hyra i exempelvis tredje hand är att hyrorna är orimligt höga samt att kontrakten i fråga skrivs under en kort och begränsad tid om kanske ett halvår. Det här medför i sin tur att en person som befinner sig mitt i allt detta tvingas att vara både flexibel och mobil; en ung student som bor i en lägenheten under kanske tre månader kan inte installera sig och kalla bostaden för sitt hem. Dessa tre månader kommer istället att spenderas för att jaga nästa (korttids)boende.

En ohållbar situation naturligtvis, en sådan stor stad som Stockholm ska naturligtvis kunna se till att det finns bostäder som passar alla och som alla ska kunna – på ett eller annat sätt – ha råd att bo- och leva i.

Stor konkurrens i Stockholm

Man ska också veta att Stockholm försöker att bygga ikapp, men att man har en lång resa framför sig där ingen stabilisering ser ut att komma inom den närmaste framtiden. Under tiden så har alltså en flyttfirma i Stockholm kunnat dra nytta av den uppkomna situationen och det är just den här skakiga hyresmarknaden som genererar flest uppdrag och mest pengar. Visst; man ska även veta att Stockholm generellt sett har flest flyttar i och med att man där säljer sina bostäder (med hög vinst) och där naturligtvis en flyttfirma också skaffar sig lönsamhet – men den stora delen och anledningen till den ökade omsättningen går främst att spåra till hyressituationen i staden.

Det som dock även är till gagn för kunderna – de som tvingas flytta med jämna mellanrum – är det faktum att det i dagsläget är väldigt billigt att anlita en flyttfirma i Stockholm. Anledningen till detta är naturlig och handlar om att det – helt enkelt – finns så pass många verksamma i Stockholm. Det är naturligtvis inte bara en flyttfirma som upptäckt att det finns ett stort behov och stor efterfrågan efter deras tjänster – nej, det handlar om att hela branschen växt och att detta medfört att priserna blivit betydligt humanare.

Man kan således säga att devisen om att ingenting ont inte för något gott med sig stämmer då det gäller hyresmarknaden i Stockholm – man får flytta ofta; men å andra sidan kan man anlita en flyttfirma för ett bra pris. Ett plåster på ett vidöppet sår som Stockholm som stad snart måste sy ihop på riktigt.
Peter Åkare är en av de flyttfirmor som erbjuder prisvärd flyttservice.