Kategorier
Allmänt

Så blir du av med parkslide

Parkslide är en invasiv växt som till utseendet påminner mycket om bambu. Den är vacker och den kan på en kort tid växa sig rejält stor – upp till två meter hög och med ett rotsystem som kan sprida sig långt bortom själva ursprungsplantan.

Parkslide må vara vacker, men den har också enorma nackdelar där den – på bekostnad av andra växter och arter – växer sig större. Växten är ännu inte med i det nationella program och den nationella förteckningen över utländska, invasiva, arter. Detta gör att den ännu inte omfattas av några förbud.

Huddinge kommun kartlägger beståndet

Här handlar det emellertid snarare om en ren tidsfråga. Parkslide och spridningen av denna syns på ett påtagligt sätt över hela södra Sverige och det har även börjat rapporteras om spridning av växten i Umeå. Kommuner i Sverige har redan nu påbörjat en kartläggning av Parkslide och exempelvis Huddinge Kommun ligger här i framkant. Genom att uppmana sina medborgare att rapportera in misstänkt parkslide – gärna genom bifogade bilder – så kan man skapa en tydligare bild av A) hur stor spridningen de facto är och B) sätta upp en framtida plan för hur den ska bekämpas.

Det senare är emellertid det svåraste med parkslide. Genom att växten ännu inte är med i den nationella förteckningen över invasiva växter så finns det dels inga förbud från att odla växten och dels så är också bekämpningen av växten högst frivillig. Som villaägare så kan man alltså utan egentliga problem välja att odla parkslide på sin tomt och detta är, milt uttryckt, problematiskt.

Kontakta en trädgårdsmästare

Det talande med parkslide är nämligen att växten visat sig vara ytterst svår att bli av med. Vid attack så kan växten skicka ut flera meter av medlöpare. Detta innebär att den kommer att dyka upp på något annat ställe inom kort. Parkslide är även en kraftfull växt som visat sig kunna bryta igenom allt från betongplattor till fasader. Den går att bekämpa, men det handlar om en årslång kamp där man som privatperson gör bäst i att ta ett steg tillbaka och låta professionella yrkesmän göra jobbet. Detta då de kemikalier som används måste hanteras på korrekt sätt.

Har du parkslide på din tomt så är rådet att du dels rapporterar in förekomsten av växten och att du dels också låter den vara – men håller den under uppsikt. Börjar den sprida sig så bör du kontakta en trädgårdsmästare med licens för bekämpningsmedel – Klass 1 eller Klass 2. Rådet är även följande – och detta kan man inte trycka nog hårt på: skulle du, av någon anledning, få för dig att rycka upp plantor av parkslide så ska du inte slänga dessa på återvinningsstationen eller i skogen. De sprids direkt – och rejält.