Kategorier
Bygg

Vem godkänner bygglov i Huddinge Kommun?

Vem godkänner bygglov i Huddinge Kommun? Att bygga nytt, utföra någon typ av tillbyggnad, andra fastighetens utseende på ett dramatiskt sätt eller riva någonting så krävs det förmodligen ett bygglov.

Bor du i Huddinge Kommun så ansöker du om ett bygglov hos Byggnadsnämnden.

Handläggningstiden är, i enlighet med plan- och bygglagen, 10 veckor och taxan – som bestäms av Kommunfullmäktige – varierar beroende på vilka åtgärder för bygglov som kostar samt hur lång handläggningstid som krävs. Viktigt att poängtera är att en taxa tas ut oavsett vilket besked du som sökande ges. Även vid ett avslag på din bygglovsansökan så kommer en avgift att faktureras dig.

Tänk på detta när du söker bygglov

Det senare leder oss till vikten av att skicka in en komplett bygglovsansökan. Så fort en ansökan skickas in så diarieförs den och där du som sökande erhåller ett diarienummer i den bekräftelse du får skickad till dig. Du får även kontaktuppgifter till den person du kan kontakta under resans gång.

Att söka ett bygglov handlar om att lägga ner mycket tid. Som vi ovan beskrev så tar det upp till 10 veckor innan ett besked meddelas. Viktigt är därför att den ansökan som skickas in också är korrekt. Om inte – ja, då kan man överklaga beslutet och skicka in en ny bygglovsansökan och vänta på ett nytt beslut. Vill man som fastighetsägare bygga eller göra förändringar så vill man också komma igång så snart som möjligt. Därför är det viktigt att man tänker på följande:

  • Innan du sätter igång med arbetet med din bygglovsansökan – kolla upp vad som gäller för just din fastighet. Vad säger exempelvis detaljplanen i området? Huddinge Kommun har tydlig information på sin hemsida gällande detta.
  • Lägg även ner tid på din ansökan och se till att den är fullständig. Detta ger dig en snabbare behandlingstid och det sparar dig pengar.
  • Se till att alla ritningar är skalenliga och måttsatta. Det kan vara en sund idé att exempelvis anlita en arkitekt för att få till detta. Det är ofta en investering värd att ta. I övrigt så ska du även se till att alla handlingar finns med för det du tänkt bygga. Tänk även på att vissa bygglov kan kräva ett godkännande från grannarna. Rent allmänt, gällande det senare, så är det alltid bra att informera sina grannar om planerade projekt.
  • Rätt adress. En självklarhet. Se till att den adress du bifogar är korrekt och att all information i ditt ärende hamnar på en adress du är bekväm med att få posten till.

Bygglovsansökan för Attefallshus?

En populär byggnation idag är Attefallshuset. En stor del av populariteten handlar om att man inte behöver ett bygglov för att resa denna typ av byggnation som dessutom kan byggas upp till 30 kvm och med en höjd på fyra meter. Att ett Attefallshus inte kräver ett bygglov är emellertid inte synonymt med att det bara är att börja bygga.

Planerar du att bygga ett Attefallshus på din tomt i Huddinge Kommun så måste du först lämna in en ansökan om ett startbesked. Även det kommer att behandlas av Byggnadsnämnden och även där kan du räkna med viss väntetid innan ett svar ges. Ungefär fyra veckors handläggningstid får man räkna med och kostnaden i Huddinge kommun för att ansöka om ett startbesked ligger på 9000 kronor.

Läs mer om byggföretag i Huddinge