Kategorier
Bygg

Vem godkänner bygglov i Huddinge Kommun?

Vem godkänner bygglov i Huddinge Kommun? Att bygga nytt, utföra någon typ av tillbyggnad, andra fastighetens utseende på ett dramatiskt sätt eller riva någonting så krävs det förmodligen ett bygglov.

Bor du i Huddinge Kommun så ansöker du om ett bygglov hos Byggnadsnämnden.

Handläggningstiden är, i enlighet med plan- och bygglagen, 10 veckor och taxan – som bestäms av Kommunfullmäktige – varierar beroende på vilka åtgärder för bygglov som kostar samt hur lång handläggningstid som krävs. Viktigt att poängtera är att en taxa tas ut oavsett vilket besked du som sökande ges. Även vid ett avslag på din bygglovsansökan så kommer en avgift att faktureras dig.

Tänk på detta när du söker bygglov

Det senare leder oss till vikten av att skicka in en komplett bygglovsansökan. Så fort en ansökan skickas in så diarieförs den och där du som sökande erhåller ett diarienummer i den bekräftelse du får skickad till dig. Du får även kontaktuppgifter till den person du kan kontakta under resans gång.

Att söka ett bygglov handlar om att lägga ner mycket tid. Som vi ovan beskrev så tar det upp till 10 veckor innan ett besked meddelas. Viktigt är därför att den ansökan som skickas in också är korrekt. Om inte – ja, då kan man överklaga beslutet och skicka in en ny bygglovsansökan och vänta på ett nytt beslut. Vill man som fastighetsägare bygga eller göra förändringar så vill man också komma igång så snart som möjligt. Därför är det viktigt att man tänker på följande:

  • Innan du sätter igång med arbetet med din bygglovsansökan – kolla upp vad som gäller för just din fastighet. Vad säger exempelvis detaljplanen i området? Huddinge Kommun har tydlig information på sin hemsida gällande detta.
  • Lägg även ner tid på din ansökan och se till att den är fullständig. Detta ger dig en snabbare behandlingstid och det sparar dig pengar.
  • Se till att alla ritningar är skalenliga och måttsatta. Det kan vara en sund idé att exempelvis anlita en arkitekt för att få till detta. Det är ofta en investering värd att ta. I övrigt så ska du även se till att alla handlingar finns med för det du tänkt bygga. Tänk även på att vissa bygglov kan kräva ett godkännande från grannarna. Rent allmänt, gällande det senare, så är det alltid bra att informera sina grannar om planerade projekt.
  • Rätt adress. En självklarhet. Se till att den adress du bifogar är korrekt och att all information i ditt ärende hamnar på en adress du är bekväm med att få posten till.

Bygglovsansökan för Attefallshus?

En populär byggnation idag är Attefallshuset. En stor del av populariteten handlar om att man inte behöver ett bygglov för att resa denna typ av byggnation som dessutom kan byggas upp till 30 kvm och med en höjd på fyra meter. Att ett Attefallshus inte kräver ett bygglov är emellertid inte synonymt med att det bara är att börja bygga.

Planerar du att bygga ett Attefallshus på din tomt i Huddinge Kommun så måste du först lämna in en ansökan om ett startbesked. Även det kommer att behandlas av Byggnadsnämnden och även där kan du räkna med viss väntetid innan ett svar ges. Ungefär fyra veckors handläggningstid får man räkna med och kostnaden i Huddinge kommun för att ansöka om ett startbesked ligger på 9000 kronor.

Läs mer om byggföretag i Huddinge

Kategorier
Allmänt

Så blir du av med parkslide

Parkslide är en invasiv växt som till utseendet påminner mycket om bambu. Den är vacker och den kan på en kort tid växa sig rejält stor – upp till två meter hög och med ett rotsystem som kan sprida sig långt bortom själva ursprungsplantan.

Parkslide må vara vacker, men den har också enorma nackdelar där den – på bekostnad av andra växter och arter – växer sig större. Växten är ännu inte med i det nationella program och den nationella förteckningen över utländska, invasiva, arter. Detta gör att den ännu inte omfattas av några förbud.

Huddinge kommun kartlägger beståndet

Här handlar det emellertid snarare om en ren tidsfråga. Parkslide och spridningen av denna syns på ett påtagligt sätt över hela södra Sverige och det har även börjat rapporteras om spridning av växten i Umeå. Kommuner i Sverige har redan nu påbörjat en kartläggning av Parkslide och exempelvis Huddinge Kommun ligger här i framkant. Genom att uppmana sina medborgare att rapportera in misstänkt parkslide – gärna genom bifogade bilder – så kan man skapa en tydligare bild av A) hur stor spridningen de facto är och B) sätta upp en framtida plan för hur den ska bekämpas.

Det senare är emellertid det svåraste med parkslide. Genom att växten ännu inte är med i den nationella förteckningen över invasiva växter så finns det dels inga förbud från att odla växten och dels så är också bekämpningen av växten högst frivillig. Som villaägare så kan man alltså utan egentliga problem välja att odla parkslide på sin tomt och detta är, milt uttryckt, problematiskt.

Kontakta en trädgårdsmästare

Det talande med parkslide är nämligen att växten visat sig vara ytterst svår att bli av med. Vid attack så kan växten skicka ut flera meter av medlöpare. Detta innebär att den kommer att dyka upp på något annat ställe inom kort. Parkslide är även en kraftfull växt som visat sig kunna bryta igenom allt från betongplattor till fasader. Den går att bekämpa, men det handlar om en årslång kamp där man som privatperson gör bäst i att ta ett steg tillbaka och låta professionella yrkesmän göra jobbet. Detta då de kemikalier som används måste hanteras på korrekt sätt.

Har du parkslide på din tomt så är rådet att du dels rapporterar in förekomsten av växten och att du dels också låter den vara – men håller den under uppsikt. Börjar den sprida sig så bör du kontakta en trädgårdsmästare med licens för bekämpningsmedel – Klass 1 eller Klass 2. Rådet är även följande – och detta kan man inte trycka nog hårt på: skulle du, av någon anledning, få för dig att rycka upp plantor av parkslide så ska du inte slänga dessa på återvinningsstationen eller i skogen. De sprids direkt – och rejält.