Kategorier
Solceller

Solceller för BRF ger trygg elförsörjning

Solljuset flödar utan att ta betalt och att installera solceller för BRF ger en säker och stabil elförsörjning för de boende både på kort och lång sikt.   

Ingen har undgått allt högre kostnader för elektricitet de senaste åren. De bakomliggande faktorerna är flera. Elpriser bestäms inte enbart av inhemska förhållanden utan påverkas i högsta grad av den europeiska elmarknaden. Inte minst har skenande gaspriser till följd av krigshändelser i Europa indirekt lett till kraftiga fluktuationer i elpriset.

Kan vi då som enskilda medborgare göra något åt situationen? Ja, det går naturligtvis att dra ner på temperaturen inomhus eller att köra tvättmaskin och andra apparater på nätterna när elpriset är lägre. Men vem vill frysa eller sköta hushållsarbete på kvällar och nätter?

Miljövänlig investering med solceller för BRF

Du har kommit med i styrelsen för den BRF där du bor. Från övriga ledamöter har du fått i uppdrag att undersöka om det kan vara vettigt att installera solpaneler på era hustak. Du börjar med att ta reda på hur solceller fungerar och om era fastigheter har tillräckligt med solljus. En leverantör av solceller kan enkelt konstatera att era tak har bra riktning vad avser väderstreck.  

Till ett kommande styrelsemöte kan du presentera en lösning. Leverantören har offererat en helhetslösning. De boende kan försörjas med el som genereras på föreningens tak. Kalkylen visar att ni tidvis får ett elöverskott som kan säljas till ett elhandelsbolag. Med solceller för BRF får föreningen en miljövänlig elförsörjning och värdet på bostadsrätterna kommer att öka.